Друк

Літературний календар, 2018, вересень

.

На абонементі районної бібліотеки імені Лесі Українки оформлено літературний календар, присвячений 95-річчю від дня народження Расула Гамзатова, аварського поета «Співак рідної землі», та 190-річчю від дня народження Льва Толстого, класика світової літератури «Великий геній слова».

Є поети, творчість яких і їхня особистість викликають у читача високе почуття любові до них самих і до народу, до яких вони належать. Расул Гамзатов (1923-2003) – відомий громадський діяч, публіцист, народний поет Дагестану. Своєю творчістю відкрив світові культуру своєї країни. Його поезія входить до найкращих культурних надбань народів, повноцінно висвітлює багато важливих питань, які сьогодні хвилюють людство. Расул Гамзатов писав про свою поезію: «Вона вже на тій суспільній вершині зросту, коли рідна гірська колиска стала їй затісна, вона розширила свій кругозір і знаходить глибокий духовний відгук у читачів на інших континентах». В наш час залишаються актуальними заклики Расула Гамзатова, які сповнені людяності й благородства – берегти матерів, берегти землю, берегти друзів, берегти мир! На виставці, присвяченій Расулу Гамзатову, представлені твори такі, як: «Собрание сочинений в 3-х томах», «Пісні гір», «Мій Дагестан», «Колесо жизни», «У очага», «Остров женщин», «Книга юмора и сатиры».
Лев Миколайович Толстой (1828-1910) – один з найбільш відомих російських письменників, родоначальник нового релігійного напряму, що отримав назву «толстовство», послідовники якого є і в наш час. Його вплив на літературу ХХ століття величезний, як і значення для розвитку педагогічної науки і відкриття народних шкіл. Життєвий і творчий шлях письменника був органічно пов'язаний з епохою, в якій він жив і творив. Його шлях – це історія в особистому її вираженні, письменник зробив глибинну перебудову літератури і всієї художньої свідомості в цілому. Л. М. Толстой – представник реалістичного напрямку в літературі ХІХ століття, але його реалізм особливий, який не просто відтворював визначні моменти дійсності, але й надавав їм філософське трактування, розкривав глибинний зв'язок минулого, сьогодення і майбутнього. Невипадково письменника називають філософом. У своїх творах він підіймав вічні питання добра і зла, життя і смерті, любові і ненависті. На виставці, присвяченій Л. М. Толстому, представлені твори такі, як: «Собрание сочинений в 22-х томах», «Собрание сочинений в 12-и томах», «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», «Детство. Отрочество. Юность», «Повести и рассказы», «Севастопольские рассказы», та інші.
Читачі, відвідавши районну бібліотеку, можуть ознайомитись із творами даних письменників та матеріалами про їх життя і творчість, опублікованих у книгах та періодичних виданнях, які передплачує наша бібліотека.

Матеріал підготувала
бібліотекар абонементу Марія Бака